Training participation statement

Participation statement

Participation statement for other integration obligations

From January 2022, the participation declaration process will be part of the integration obligation. The pathway consists of a training course and concludes with the signing of the participation declaration. This declaration is the property of the participant.

Who is eligible for the training?

 • You are obliged to integrate (work, study, family).
 • Your language level in Dutch and/or English is at least A1.

Content

The aim of the training is for people to learn about the core values on which Dutch democracy and constitution are based after settling in the Netherlands. Information is shared about the political system and civil society.

The training is ONLINE (on location: max. 4x on yearly basis)

You can follow the training from home. Please use a computer. Don't use a tablet or phone. The value document (proof of participation) will be sent to your home address. On location you recieve the value document at the end of the training.

Apply training participation statement

The participation statement (PS) is a mandatory part of civic integration.
With this form, you are registering for the training PV in the West- and Central-Netherlands region.

 • The training is ONLINE: you need a computer.
 • Time: 09:00 till 16:00.
 • You will receive login details a few days before the start of the training.
The training will alternate between English and Dutch. For questions, please email to:
pv-overigemigranten@vluchtelingenwerk.nl

Application form

After signing up, you will receive an e-mail confirmation.

If the confirmation e-mail is not received, please check the spam box or contact us.

Privacy & Cookies

Below you can read how we handle your data.

Vragen over een donatie, jouw e-mail- of adresgegevens: donateurs@vluchtelingenwerk.nl

Vragen over de inhoud van de website: info@vluchtelingenwerk.nl

Opmerkingen over de website: webmaster@vluchtelingenwerk.nl

Als je een storing of andere fout constateert, wil je ons dit mailen? Dank je wel!

Versie 12 mei 2022

VluchtelingenWerk respecteert jouw privacy
VluchtelingenWerk Nederland respecteert de privacy van haar donateurs, vrijwilligers, samenwerkingspartners, actievoerders en bezoekers van de website. Jouw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en aan de gedragscodes van Goede Doelen Nederland. Ook hebben wij het keurmerk Erkenning van het CBF (toezichthouder van Goede Doelen) en volgen wij als lid van de branchevereniging voor Data Marketing (DDMA) de gedragscodes van deze organisatie.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief printmedia, radio, televisie en internet) van VluchtelingenWerk Nederland. Wij kunnen de privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De datum staat bovenaan de verklaring. 

Over VluchtelingenWerk Nederland
VluchtelingenWerk Nederland is een charitatieve instelling die de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland behartigt, van binnenkomst tot en met de integratie in de samenleving. Om dit te kunnen doen werven wij donateurs en andere geïnteresseerden. Wij verwerken de persoonsgegevens die deze (potentiële) donateurs, geïnteresseerden en andere relaties aan ons verstrekken, evenals data die wij verkrijgen uit bezoeken aan en het gebruik van onze websites vluchtelingenwerk.nl, actie.vluchtelingenwerk.nl en actievoorvluchtelingenwerk.nl.

Voor wie is de privacyverklaring van toepassing?
Als je aan VluchtelingenWerk doneert, actie voor ons voert, een artikel bij ons bestelt of op een andere manier contact met ons hebt, leggen wij jouw gegevens vast. Die hebben wij nodig voor het uitvoeren van de relatie die je met ons aangaat.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens
VluchtelingenWerk is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.
De verantwoordelijke voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is Vereniging VluchtelingenWerk Nederland, Surinameplein 122, 1058 GV Amsterdam (KVK 40532333)

De momenten waarop we je persoonsgegevens ontvangen
Voor het begeleiden van vluchtelingen zijn wij onder meer afhankelijk van onze donateurs. Bij het doen van een donatie aan VluchtelingenWerk wordt o.a. je naam, adres en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van je donatie.
Ook als je gebruik maakt van onze diensten kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je contact opneemt met onze Publieksservice per e-mail of telefoon, of als je een donatie doet per SMS of als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. In dit geval verwerken we o.a. je telefoonnummer, e-mailadres of je naam.
Daarnaast kunnen wij je gegevens verwerken die je online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan het tekenen van een petitie, je online actiepagina, en je persoonsgegevens (zoals je geslacht of woonplaats) die zijn af te leiden van social media. Hierdoor kunnen we je gerichte en relevante informatie aanbieden of kunnen we kijken wie er in een bepaalde regio belangstelling heeft. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij je persoonlijke interesses.
Soms worden persoonsgegevens door VluchtelingenWerk gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen, bijvoorbeeld door openbare bronnen te raadplegen en/of door het verrijken van gegevens via derden, zoals EDM. Zo houden wij onze database up-to-date.

Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt?
Wij gebruiken je persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van donaties. Ook kunnen we je gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden.
We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van donaties of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • donaties kunnen verwerken en beheren
 • een leden- en donateursadministratie kunnen voeren
 • kunnen vastleggen wie heeft getekend voor een petitie
 • donateurs  en nieuwsbriefabonnees kunnen informeren over ons werk
 • kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen met onze marketingcommunicatie
 • nieuwe campagnes kunnen promoten en kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken
 • onderzoek kunnen uitvoeren onder donateurs en leden 
 • eventuele geschillen kunnen behandelen
 • onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan de fiscale wetgeving

Om je te kunnen informeren over nieuwe campagnes en je te kunnen vragen om een nieuwe donatie, gebruikt VluchtelingenWerk het e-mailadres van haar donateurs tevens om je te bereiken via social media kanalen, bijvoorbeeld Facebook. VluchtelingenWerk gebruikt het e-mailadres van haar donateurs en relaties voor Custom Audience targeting via Facebook. VluchtelingenWerk maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool van Facebook, zodat deze groep kunnen benaderen voor een specifieke Facebookcampagne.
Indien je geen deel uit wilt maken van een Custom Audience kun je contact opnemen met de donateursservice: 020 346 72 07 of een e-mail sturen naar donateurs@vluchtelingenwerk.nl. Of lees ons cookiestatement hieronder.

Op welke grondslagen worden je persoonsgegevens verwerkt?
VluchtelingenWerk verwerkt persoonsgegevens uitsluitend indien zij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De grondslag voor het verwerken van je persoonsgegevens kan  gebaseerd zijn op de naleving van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving zijn wij verplicht om bepaalde financiële gegevens te bewaren.
In de meeste gevallen is de grondslag gebaseerd op basis van je expliciete toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld bij het geven van een donatie kan je toestemming  geven om een nieuwsbrief van VluchtelingenWerk te ontvangen. Je kan de toestemming die je aan ons hebt gegeven ten alle tijde intrekken. Wij zullen de gegevens die worden verwerkt op basis van jouw toestemming dan niet verder gebruiken of verwerken.

Krijgen derden ook gegevens van Vluchtelingenwerk?
Wij verstrekken gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden. Wel gebruiken we voor de uitvoering van onze eigen (fondsenwervende) activiteiten zorgvuldig geselecteerde leveranciers (verwerkers). Met deze verwerkers sluiten wij overeenkomsten om er zeker van te zijn dat zij jouw gegevens alleen volgens onze instructie en volgens de wettelijke vereisten behandelen.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig
We verwerken je persoonsgegevens zolang nodig voor bovenstaande doelen. Bijvoorbeeld VluchtelingenWerk is verplicht om financiële gegevens ten minste 7 jaar te bewaren vanwege fiscale wetgeving.
Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens

 1. Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie, overdraagbaarheid van je persoonsgegevens en verwijdering van je persoonsgegevens (recht op gegevenswissing).
 2. Je hebt het recht van bezwaar. Dit betekent dat je bezwaar kunt maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie.
 3. Je hebt het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken als hiervoor gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld omdat je de juistheid van de persoonsgegevens die VluchtelingenWerk verwerkt, betwist of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door VluchtelingenWerk, kan je hierom verzoeken.

Als je een verzoek doet, zullen we beoordelen of we je verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek bijvoorbeeld niet in behandeling nemen als we je identiteit niet kunnen vaststellen. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.
Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van persoonsgegevens door VluchtelingenWerk.

Je kunt je uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven
Als je een donatie hebt gedaan kan je adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over onze nieuwe campagnes. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek hebben we een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. Je kunt ook bellen naar 020 346 72 07 of een e-mail sturen naar donateurs@vluchtelingenwerk.nl om je uit te schrijven.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe zit het met links naar andere websites?
Op onze site staat een aantal links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die partijen met je gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacy-statement van de site die je bezoekt.

En met de links naar Social Media?
Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale media zelf, die onder meer cookies plaatst. Lees de privacy statements van deze sociale media om te zien wat zij doen met je persoonsgegevens.

Vragen
Wij nemen je privacy serieus. Bij vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze privacyverklaring kun je altijd contact met ons opnemen. 

Vereniging VluchtelingenWerk Nederland
Surinameplein 122
1058 GV Amsterdam
Of stuur een e-mail naar privacy@vluchtelingenwerk.nl. Bellen kan naar 020 346 72 00

Daarnaast kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de Medewerker Gegevensbescherming via privacy-landelijkbureau@vluchtelingenwerk.nl. Of met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@vluchtelingenwerk.nl.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website op bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit bestand wordt informatie opgeslagen die bij vervolgbezoeken wordt herkend. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je taalinstellingen worden onthouden.

Er zijn drie soorten cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Denk hierbij aan een webshop waarbij onthouden wordt welke producten jij in je winkelmandje plaatst.
 • Analytische cookies: deze cookies verzamelen statistieken, zoals het aantal bezoekers van de website en het klikgedrag van de bezoekers.
 • Tracking cookies: door het plaatsen van deze cookies is het mogelijk om je gedrag online te volgen. Zo kan het zijn dat je na het bekijken van een bepaald product op een webshop dit product weer tegenkomt in een advertentie op een andere website.


Cookies on this website

VluchtelingenWerk Nederland maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. De functionele cookies worden onder andere ingezet voor de integratie van social media op onze website, zoals Twitter en Facebook. De analytische cookies zetten we in om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Door te bekijken op welke manier de bezoekers van onze website gebruik maken en op welke links er veel geklikt wordt, kunnen we bepalen welke onderdelen van onze website het meest interessant zijn voor onze bezoekers.

We gebruiken de cookies ook om te zien of een pagina waarvan wij denken dat die interessant is voor jou ook wel goed vindbaar is. Als je bijvoorbeeld bepaalde informatie zoekt op onze website maar deze informatie niet kan vinden, kunnen we dat zien in de statistieken die verzameld zijn door de cookies. Zo weten we op welke manier we de structuur, navigatie en inhoud van onze website gebruiksvriendelijker kunnen maken.

Regelmatig zetten we de cookies ook in voor A/B-testen. Dit zijn testen waarbij we twee versies van één pagina maken en kijken welke tot de beste resultaten leidt. De gegevens die we hiervoor opslaan zijn niet aan persoonlijke gegevens verbonden en dus anoniem.

De cookies die we inzetten voor adverteren via Google Adwords zien we wel de demografische gegevens terug van de Adwords-bezoekers, maar deze gegevens zijn niet terug te leiden naar een individueel persoon. We maken hierbij gebruik van een zogeheten ‘Third party cookie’. Hier kun je meer lezen over deze cookies.

Tot slot houdt onze tracking cookie van Facebook bij hoe vaak promotionele content is bekeken en geeft het ons inzichten in de advertentiecampagne op Facebook. Dit voorkomt dat je te vaak dezelfde advertentie ziet. Adverteerders en derde partijen kunnen deze tracking cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen. Wil je meer weten over het gebruik van de tracking cookies van Facebook? Lees dan meer hierover op de website van Facebook.

Hoe kun je cookies verwijderen?
Het is mogelijk om cookies te verwijderen. Hoe je dat kunt doen is afhankelijk van de webbrowser waarmee je webpagina’s bekijkt. Bekende webbrowsers zijn Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox en Safari. Daarnaast kun je je browser zo instellen dat je een melding krijgt zodra je een cookie ontvangt of om cookies te blokkeren. Het is mogelijk dat de website daardoor niet optimaal functioneert. Voor meer informatie over de instellingen met betrekking tot cookies en specifieke browsers kun je het beste de helpfunctie van je webbrowser raadplegen.

Privacyreglement Dienstverlening Integratie
VluchtelingenWerk is een landelijke stichting. VluchtelingenWerk Nederland is actief in alle asielzoekerscentra en heeft locaties in verschillende Nederlandse gemeenten. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden verzamelen, registreren en gebruiken medewerkers van VluchtelingenWerk persoonsgegevens. Volgens de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is VluchtelingenWerk verantwoordelijk voor een juiste omgang met deze gegevens. Wij zijn verplicht om uw gegevens volgens deze privacywetgeving te beschermen en er zorgvuldig mee om te gaan.

Dit privacyreglement is voor alle cliënten die gebruik maken van de diensten (integratie) van VluchtelingenWerk. Deze diensten zijn gericht op integratie, bijvoorbeeld als u maatschappelijke begeleiding van VluchtelingenWerk krijgt of een inburgeringstraject bij VluchtelingenWerk volgt.

Bekijk Privacyreglement Dienstverlening Integratie VluchtelingenWerk Nederland 2022